Vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ vị thành niên – Cân bằng lợi ích và nguy cơ

Vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ vị thành niên – Cân bằng lợi ích và nguy cơ

Vắc xin Pfizer-BioNTech đã được cấp phép có điều kiện cho trẻ vị thành niên (từ 12 – 17 tuổi) tại Mỹ vào tháng 05/2021 dựa trên kết quả của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Từ tháng 06/2021, đã có một số báo cáo về trường hợp viêm cơ tim (chủ yếu ở nam giới) sau khi tiêm liều vắc xin thứ hai.

Vắc xin Pfizer-BioNTech đã được cấp phép có điều kiện cho trẻ vị thành niên (từ 12 – 17 tuổi) tại Mỹ vào tháng 05/2021 dựa trên kết quả của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Từ tháng 06/2021, đã có một số báo cáo về trường hợp viêm cơ tim (chủ yếu ở nam giới) sau khi tiêm liều vắc xin thứ hai. Tuy ban đầu việc tiến hành tiêm vắc xin có lợi ích vượt trội nguy cơ, CDC và FDA đã tiến hành một nghiên cứu về phản ứng có hại của vắc xin ở nhóm tuổi này từ dữ liệu của hệ thống VAERS và v-safe trong khoảng thời gian từ 14/12/2020 đến 16/07/2021. Để mô tả thêm về tính an toàn của vắc-xin, các tác dụng phụ sau khi nhận vắc-xin Pfizer-BioNTech được báo cáo cho Hệ thống báo cáo phản ứng có hại của vắc-xin (VAERS) và các đánh giá tác động lên sức khỏe được báo cáo trong v-safe (một hệ thống giám sát an toàn dựa trên điện thoại thông minh). Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, khoảng 8,9 triệu thanh thiếu niên Hoa Kỳ từ 12–17 tuổi đã được tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech. Hệ thống dữ liệu VAERS đã nhận được 9.246 báo cáo sau tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech ở nhóm tuổi này; 90,7% trong số này là phản ứng không nghiêm trọng và 9,3% là phản ứng nghiêm trọng, bao gồm cả viêm cơ tim (4,3%). Dữ liệu từ v-safe cũng cho thấy điều tương tự. Tình trạng nghiêm trọng thường gặp nhất là đau ngực, tăng troponin, viêm cơ tim và tăng CRP. Hầu hết các trường hợp xảy ra ở người từ 12 – 15 tuổi, chủ yếu ở nam giới, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hội đồng Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của Mỹ (ACIP) khuyến cáo tiếp tục sử dụng vắc xin cho thanh thiếu niên nhóm tuổi này.

Khi cân nhắc giữa hiệu quả của vắc xin với mức độ nghiêm trọng và tần suất của phản ứng có hại, lợi ích của tiêm chủng vẫn vượt trội nguy cơ đặc biệt trên nhóm tuổi thanh thiếu niên sắp bắt đầu năm học mới. Vì vậy, nên tiếp tục sử dụng vắc xin và tăng tốc độ tiêm phòng cho trẻ vị thành niên từ 12 – 17 tuổi.

_Ths. Ds. Lữ Thị Mai Phương_

Nguồn tổng hợp:

1.Stephen G. Baum, MD (August 25, 2021). The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine in Adolescents: Balancing Benefits and Risks.

2. Anne M. Hause (August 6, 2021). COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021. Weekly ,70(31);1053-1058


Nguồn: benhvien198.net
CÁC TIN TỨC KHÁC