QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH VÀ PHÒNG KHÁM 27 - 4

Kể từ ngày thành lập cho đến nay lực lượng y tế Công an Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (1980 - 2021) không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân, tham gia tích cực và hội nhập vào hệ thống của bộ y tế công an và y tế địa phương góp phần cùng y tế tỉnh nhà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đạt được thành quả của ngày hôm nay, lực lượng y tế Công an Tỉnh đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn thách thức, từng bước phấn đấu trưởng thành, xin được điểm lại giai đoạn lịch sử cụ thể như sau:

Lực lượng y tế thuộc Phòng Hậu Cần Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập ngày 14/01/1980 trên cơ sở quyết định số 03/QĐ BNN của bộ nội vụ v/v ban hành cơ chế tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của sở công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo (trong đó quy định bộ máy Phòng Hậu Cần). Khi thành lập cơ sở y tế tại 79 Đồ Chiểu , Thành phố Vũng Tàu do đồng chí Phan Kỳ Nam phó trưởng phòng Hậu Cần kiêm phụ trách y tế. Lực lượng y tế khi đó không có bác sỹ, chỉ có y sỹ, y tá. Năm 1981 sở y tế được chuyển về số 61 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Tháng 8/1985 Đồng chí Phương Lan có quyết định chuyển công tác với cục y tế bộ nội vụ. Bác sỹ Nguyễn Thanh được phân công phụ trách y tế công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo.

 

BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy - Báo Bà Rịa Vũng Tàu  Online

 

Ngày 28/12/1994 giám đốc Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo có quyết định số …../CADKCD v/v thành lập Trạm xá Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo trực thuộc phòng Hậu cần do bác sỹ Nguyễn Thanh giữ chức vụ trạm xá trưởng. Năm 2019 Trạm xá chuyển về số 20 Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu. Năm 1989 Bác sỹ Nguyễn Thanh có quyết định nghỉ chế hưu. Bác sỹ Trần Trọng Bỉ được phân công phụ trách trạm xá. Năm 1990 Trạm xá được chuyển về số 07 Trần Nguyên Hàn, Thành phố Vũng Tàu. Ngày 28/02/1994 giám đốc Công an Tỉnh ban hành quyết định số 196/QĐ CAT, px13 v/v thành lập Bệnh xá Công an Tỉnh (trên cơ sở trạm xá Công an Tỉnh) trực thuộc phòng Hậu Cần, Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài được bổ nhiệm chức vụ Bệnh xá trưởng. Bệnh xá có con dấu riêng sử dụng theo quy định của Bộ Công an, chỉ có 10 giường bệnh, chức năng quyền hạn của bệnh xá được thực hiện theo quy điịnh của cục y tế bộ Công An. 

 

Bệnh xá Công an tỉnh trên mặt trận chống dịch Covid-19 | BRTgo - YouTube

 

Đến năm 1998 Công an Tỉnh xây dựng Trạm xá mới tại 30 Trương Công Định là cơ sở khang trang được trang bị cơ bản đầy đủ trang thiết bị y tế đầy đủ  yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ. Phòng hậu cần đã tham mưu ban giám đốc cho trang bị phù hợp với chức năng của bệnh xá. Đến phối cơ quan cán bộ y tế đi học đại học y tá của quân dân y, nhằm tăng cường cho lực lượng y tế của Công an Tỉnh.

 

 

Tháng 5/2005 Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài từ trần, đồng chí Bác sỹ Lê Quang Mai được bổ nhiệm chức danh Trưởng ban y tế Công an Tỉnh kiêm trưởng bệnh xá. Năm 2013 Bệnh xá di chuyển về trụ sở mới Công an Tỉnh tại 15 Trường Chinh, Thành phố Bà Rịa. Bệnh xá được xây dựng khang trang rộng rãi tại khuôn viên riêng với đầy đủ các khoa phòng và trang thiết bị y tế Công an Tỉnh khi đó có 7 bác sỹ và lực lượng y sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên đông đảo. Bệnh xá đã tham mưu cho Phòng Hậu Cần và ban giám đốc khi triển khai khám chữa bệnh theo mô hình bệnh viện hạng 4 đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp phòng khám chữa bệnh và khám sức khỏe chứng nhận sức khoẻ lao động và lái xe và đề xuất xếp hạng bệnh xá. Ngày 12/12/2017 Sở y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 1368/BRVT. Đầu năm 2020 triển khai khám chữa bệnh BHYT cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân. 

 

 

Để triển khai tốt công tác khám chữa bệnh BHYT bệnh xá được sở y tế và Công an nhân dân tỉnh có quyết định công nhận bệnh xá có quy mô hoạt động tương đương bệnh viện hạng 4. Đồng thời kỷ thuật viên các khoa phòng còn thiếu, ban hành quy chế hoạt dộng và quy chế chỉ  tiêu nội bộ. Đảm bảo hoạt động tài chính lao động quy định của pháp luật.

Công tác khám sức khỏe, khám chữa bệnh BHYT bước đầu đã đạt kết quả khả quan. Nâng cao vị thế và uy tín của bệnh xá, tạo thêm nguồn thu lớn cho Công an Tỉnh và cải thiện đời sống cán bộ chiến sỹ bệnh xá. Nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hưu trí sinh sống tại Thành phố Vũng Tàu, theo nguyện vọng về đề xuất của câu lạc bộ công an hưu trí, bệnh xá đã tham mưu BLĐ phòng hậu cần b/c BCA Công an Tỉnh cho thành lập phòng khám đa khoa tại Thành phố Vũng Tàu. 

 

 

Ngày 24/11/2020 bộ y tế cấp giấy phép số 393/BYT GPHĐ về hoạt động của phòng khám đa khoa 27 - 04 tại 28 - 30 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu. Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc Phòng Hậu Cần đã tham mưu đề xuất triển khai mua sắm cho phòng khám. Để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ chiến sỹ công an Thành phố Vũng Tàu và khám chữa bệnh cho cán bộ hưu trí.

 

 

Từ đầu năm 2020 đến nay đại dịch Covid - 19 đã hoành hành trên phạm vi cả nước và ngày càng khốc liệt, với yêu cầu nhiệm vụ mới của bệnh xá đã tham mưu cho các lãnh đạo ban hành nhiều biện pháp phòng chống dịch trong Công an Tỉnh và tham gia tích cực cùng cán bộ y tế địa phương phòng chống dịch không kể ngày đêm, góp phần cùng cán bộ y tế địa phương cùng các cấp của nghành đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài các chuyên môn, bệnh xá đã tham gia tích cực vào công tác y tế cộng đồng, tham gia nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc.

 

Công an tỉnh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Côn Đảo - Hoạt  động CA tỉnh BRVT - Công An tỉnh

 

Xuyên suốt 41 năm kể từ ngày thành lập cho đến nay lực lượng y tế Công an Tỉnh nói chung và bệnh xá Công an Tỉnh nói riêng đã có nhiều bước tiến trưởng thành và ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế và tiếng nói ngày càng cao, mô hình phòng khám đa khoa thuộc bệnh xá Công an Tỉnh là 1 mô hình mới thử nghiệm (hiện bộ Công an và các địa phương chưa có mô hình này). Bệnh xá Công an Tỉnh đang từng bước hoàn thiện bộ máy và cán bộ y tế có chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng công an tỉnh và nhân dân địa bàn, đồng thời đề nghị bộ công an thẩm định và quyết định cho thành lập bệnh viện đa khoa hạng 4 trong tương lai gần