LỊCH KHÁM NGÀY 26/9/2023 và 28/9/2023 BÁC SĨ CHỢ RẪY TẠI PHÒNG KHÁM 27-4

17

12/2021

Rà soát, đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid -19 của lực lượng CAND

16

12/2021

Hỗ trợ người dân về quê an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch

14

10/2021

Công an huyện bến lức, điển hình trong phòng, chống dịch

13

10/2021

Rà soát, đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng CAND

19

05/2021

Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế tại Bệnh viện 19-8

01

04/2021